• Startsida
  • / Ny placering bland miljöbästa kommuner

Ny placering bland miljöbästa kommuner

Upplands Väsby hamnar på plats 20 i rankingen av Sveriges miljöbästa kommuner. Det framgår i tidningen Aktuell hållbarhet som granskat kommunernas miljöarbete. En analys av resultatet kommer att göras under sommaren och kommunens miljöarbete fortsätter med höga ambitioner.

Väsby har de senaste fem åren placerat sig bland topp tio av Sveriges miljöbästa kommuner, med en förstaplats 2013. Tidningen Aktuell Hållbarhet (tidigare Miljöaktuellt) gör rankningen med syfte att se hur det ligger till i det kommunala miljöarbetet samt för att lyfta fram de kommuner som har kommit längst, men också för att synliggöra utvecklingsområden i kommuner.

Trots att vi tappar Väsbys höga placering i år fortsätter vi att ha höga ambitioner vad gäller miljöarbetet. Konkurrensen har blivit hårdare år för år och numera är det små marginaler som avgör om man hamnar bland de tio bästa eller precis utanför. Att vi inte är bland topp tio i år visar att många vill vara med och slåss om titeln Sveriges miljöbästa kommun och att det är många kommuner, precis som Väsby, som har ett gediget miljöarbete.

Likt tidigare baseras rankingen på Aktuell Hållbarhets egen enkät samt nyckeltal från relevanta rankingar och undersökningar. Det gäller exempelvis andelen ekologiska livsmedel som Ekomatcentrum undersökt och resultat från Vattenmyndighetens enkät. Precis som tidigare år har vissa frågor och nyckeltal bytts ut.

Nu när resultatet har släppts kommer vi påbörja en analys av vår placering för att identifiera våra styrkor och förbättringsområden. Utifrån analysen kommer vi att kunna se vilka typer av insatser som vi skulle kunna göra framöver.

Redan planerade insatser som ska göras under året kan ha en effekt på vår placering nästa år. Det finns exempelvis planer på att ta fram en kemikalieplan och det ska ske en översyn av vår finanspolicy under hösten. Dessutom kommer en åtgärdsplan utifrån bullerkartläggningen 2016 att förbättra vårt miljöarbete ytterligare.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2017