• Startsida
  • / Miljöstöd för föreningar i Upplands Väsby

Miljöstöd för föreningar i Upplands Väsby

Miljöstöd för föreningar är ett bidrag som tagits fram tillsammans med kommunens lokala föreningar. Föreningar har möjlighet att få upp till 11 000kr för evenemang med miljökoppling (Ekologisk).

Mijöstödet
Miljöstödet ger en möjlighet för alla föreningar i Upplands Väsby att få upp till 11 000 kr för att genomföra ett evenemang med miljökoppling (ekologisk). Sökperioden pågår under hela året.

Varför har vi miljöstöd för föreningar?
Vi erbjuder miljöstödet för att fånga upp och uppmuntra lokala föreningars engagemang i miljöfrågor, utifrån det ekologiska perspektivet. När föreningarna sedan genomför öppna aktiviteter för alla väsbybor hoppas vi att kunskapen i miljö- och klimatfrågor sprids.

Mer information och ansökan.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2017