Östra Frestaby - sophämtning

Trafikpollare hindrar sopbilarna att svänga ut på Igelvadsstråket.

Frågan hur trafiksituationen ser ut på Igelvadsstråket, Runhällsgatan, Theodors- och Fridas gränd kommer utredas med avseende framkomlighet för sopbilen då den i nuläget inte kan svänga ut på Igelvadsstråket på grund av de pollare som satts upp. Tills dess att frågan är utredd kommer de pollare som hindrar sopbilarna att svänga tas bort provisoriskt.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2017