• Startsida
  • / Fällning av träd utmed kommunens i motionsspår

Fällning av träd utmed kommunens i motionsspår

Under juli och augusti kommer Upplands Väsby kommun att röja och fälla träd som riskerar att falla ned över kommunens motionsspår. Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Läs mer om kommunens motionsspår genom att klicka här

Död ved ger levande skogar

Enstaka grövre stammar kommer att lämnas på marken utmed spåren för att öka inslaget av död ved i områdena. Stammarna ger förutsättningar för att svampar, mossor, lavar, insekter och fåglar ska kunna trivas i skogen.

Om du vill veta mer om naturvården i Upplands Väsby kommun kan du följa ”naturvardivasby” på Instagram.

Kontakta Väsby Direkt vid frågor

Telefon: 08-590 970 00

E-postadress: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 23 oktober 2017