• Startsida
  • / Vi slåttar ängarna utmed E4an i år också!

Vi slåttar ängarna utmed E4an i år också!

Upplands Väsby kommun och Järva Trädvårdscenter med de Nordsvenska hästarna Boyar, Carltex och Camitza slår återigen ängarna utmed E4. Arbetet påbörjas vecka 29.

Gräset blir sen skulpturer av hö: 2015 var det tre långhornade kor, och 2016 en slåttergubbe och gumma som vinkade glatt till alla bilister på väg söderut.

Det här året bjuds det på något nytt, och under vecka 29 förväntas arbetet påbörjas, beroende på väder.

Vi kallar projektet ”Livslinjen".

Syftet är att stärka den biologiska mångfalden i norrort och att på sikt skapa sammanhängande spridningskorridorer/slåtterängar för fjärilar, bin och humlor, från Ulriksdals slott i söder till Arlanda flygplats i norr!

I projektet ingår slåtter av: vägrenar, Stora Wäsby barockpark samt ett flertal fornlämningsområden från bronsålder till vikingatid.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2017