• Startsida
  • / Leverans av paviljonger för Ekebo förskola

Leverans av paviljonger för Ekebo förskola

Mellan 7 augusti - 25 augusti levereras paviljongerna till den nya förskolan. Paviljongerna leverars på lastbilar och kommer att köra igenom området från Ekebovägen ner via Hovslagargatan.

Mellan 7 augusti - 25 augusti levereras paviljongerna till den nya förskolan. Paviljongerna levereras på lastbilar och kommer att köra igenom området.

Med varje transport kommer det att finnas en eller flera personer som ska säkerställa säker väg för boende och besökare i området.

Arbetet kommer i huvudsak att utföras under normala arbetstider. Vid behov kan visst arbete behöva utföras under kvällstid.

Karta som visar in-och utfartsvägar för transporterna.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2017