• Startsida
  • / Reparation av vägbroar och gångtunnlar

Reparation av vägbroar och gångtunnlar

Varje år renoveras ett antal broar i kommunen. I samband med renoveringen passar kommunen på att göra tunnlarna under broarna tryggare och trevligare. Arbetet beräknas vara färdigt i oktober 2017.

Just nu pågår en omfattande renovering av broarna på Länsmansvägen och Grimstavägen. Precis som badrum och andra våtutrymmen har broar ett tätskikt som ska skydda konstruktionen mot fukt. Tätskiktet har en begränsad livslängd. Därför måste det bytas ut regelbundet så att broarnas konstruktion inte drabbas av rost och vittrar sönder. Även broarnas ytskikt kommer att ses över och vägräckena vid broarna att bytas ut. I arbetet ingår också att förstärka broarna så att de klarar fler och tyngre fordon.

Gångtunnlarna under broarna kommer att renoveras och fräschas upp. För att öka tryggheten i tunnlarna byts den gamla belysningen ut mot LED-belysning som ger ett klarare sken och innertaken målas vita. Resultatet kommer att göra miljön både mer inbjudande och säkrare.

Arbetet beräknas pågå till oktober 2017. Under byggtiden kommer det periodvis att vara begränsad framkomlighet kring vägbroarna. Vi tackar för visad hänsyn.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2017