Eldning nu tillåtet

Det tidigare eldningsförbudet är nu hävt enligt ett beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Eldning och grillning sker alltid på egen risk och det är du som eldar som ansvarar för att det blir ordentligt släckt.

Kommunen har särskilda bestämmelser när det kommer till eldning av trädgårdsavfall och ris.

Attunda brandkårs webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 18 oktober 2017