• Startsida
  • / Trafikpollare på Igelvadsstråket

Trafikpollare på Igelvadsstråket

I juli togs de pollare som bedömdes hindra sopbilarna på Igelvadsstråket bort. Upplands Väsby kommun har nu utrett frågan och kommit fram till att de borttagna pollarna ska sättas tillbaka.

Återmontering av pollarna bedöms vara den mest trafiksäkra lösningen utifrån rådande förutsättningar. För att klara av att köra ut på Igelvadsstråket måste sopbilarna köra över några av de fjädrande pollarna. Att pollarna står kvar bedöms göra chauffören mer medveten om trafikförutsättningarna.

Pollarna kommer återmonteras i början på vecka 33.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2017