• Startsida
  • / Nya knappval när du ringer Väsby Direkt

Nya knappval när du ringer Väsby Direkt

I samband med att kommunen bytt telefonisystem har vi också uppdaterat de menyval du gör i telefonen när du ringer Väsby Direkt.

Här är de nya val du kan göra:

Alternativ i talsvar

Alternativ

Knappval

Har du frågor om äldreomsorg eller funktionsnedsättning,

tryck 1

Gäller ditt ärende socialtjänsten ekonomiskt bistånd,

tryck 2

Har du frågor om förskola, skola eller skolskjuts,

tryck 3

Har du frågor om avfall, vatten eller avlopp,

tryck 4

Gäller ditt ärende felanmälan för gata, park eller fastighet,

tryck 5

Gäller ditt ärende bygg- eller miljöfrågor,

tryck 6

Önskar du konsumentvägledning,

tryck 7

Har du frågor om kultur och fritid,

tryck 8

Du kan när som helst trycka * för reptition.

 

För övriga frågor väntar du kvar eller trycker 9 för att komma till telefonist

Du hittar också menyvalen och journumren under Ring oss.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2017