Återrapportering Phoniro

Hej

Det är förnärvarande problem med överläsningen från Phoniro till Combine:
Pulsen jobbar på det och Förvaltningen återkommer med ytterligare info när det är löst.

I de fall du återrapporterar direkt i Combine så är det för närvarande problem med att signerade rader försvinner.

Dock kommer det över till myndighet. Förvaltningen återkommer med ytterligare info när det är löst.

Hälsningar
Combineförvaltningen

Senast uppdaterad: 22 oktober 2017