Grävarbete på Törnbyvägen

Under oktober kommer det grävas i korsningen Törnbyvägen/Båtsmansvägen för att förbättra avrinningen till dagvattenbrunnarna.

Under arbetets gång kommer det att gå att ta sig in och ut från tomterna, men under en period kommer det inte gå att passera Båtsmansvägen med bil.

Texten kommer att uppdateras löpande under arbetets gång.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2017