• Startsida
  • / Barn på förskola eller fritids?

Barn på förskola eller fritids?

Avgiften baseras på din inkomst. Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter och kontaktuppgifter via kommunens e-tjänst.

Kom ihåg att uppdatera din inkomstuppgift och dina kontaktuppgifter. Din inkomst påverkar vilken avgift du betalar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Välkommen med din uppdatering via kommunens e-tjänst. Din nya inkomst börjar gälla månaden efter att du gjort uppdateringen: upplandsvasby.se/barnomsorg

Vid frågor, välkommen att kontakta Väsby Direkt:
08-590 970 00
vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 24 oktober 2017