Arbeten i Fyrklövern

Vi påbörjar nu flera arbeten som kommer löpa parallellt i Fyrklövern. De har varierande karaktär och kommer hålla på olika länge. Här har vi listat arbetena:

Mälarvägen/Stallgatan/Dragonvägen

Vi asfalterar gatorna samt gång- och cykelvägarna på Dragonvägen, Stallgatan och Mälarvägen under vecka 41-42. Arbetet med asfalteringen kan leda till viss störning. Gång- och cykelvägen och nya busshållplatsen på Dragonvägen är planerade att öppna vecka 42.

Under vecka 43 planerar vi också att börja arbetet med att bygga den nya västra infarten till centrum. Arbetet är planerat att ta omkring två veckor.

Vittraskolan

Mellan vecka 41-44 kommer vi arbeta med finplaneringen vid skolan, det vill säga lägga asfalt, plantera och måla. Under vecka 42 kommer muren vid entrén att tas bort vilket gör att det blir trängre vid ingången till skolan.

Vi har grävt för vattenledningar och vecka 43-44 ansluter vi fjärrvärme till skolan.

Drabantgatan

Under vecka 41-44 kommer vi arbeta med iordningställandet av den yttre miljön vid Drabantgatan, det vill säga lägga asfalt, plantera och måla.

Fram till vecka 44 kommer vi påla mellan kl. 07.00-19.00 måndag till torsdag i byggområdet vid parkeringen nära centrums västra entré.

Blå gatan (tidigare Djäknestigen)

Här har vi arbetat med fjärrvärme och kommer att arbeta med inkoppling av VA under vecka 41-43.

Arkadstråket (tidigare Arkadstigen)

Här har vi arbetat med fjärrvärmeanslutning.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2017