• Startsida
  • / Pågående arbeten i Fyrklövern vecka 46 och 47

Pågående arbeten i Fyrklövern vecka 46 och 47

Här får du en överblick över de arbeten som pågår i Fyrklövern under vecka 46 och 47.

Arkadstråket (tidigare Arkadstigen)

Vecka 46 börjar vi gräva ner en vattenledning som ska ligga längs med hela Arkadstråket. Vi planerar att arbetet tar fram till jul innan det är klart. För att inte stöka för mycket nära centrum när julhandeln drar igång, så börjar vi arbetet framför Väsby centrums södra entré. Vi hinner då göra klart där i tid före jul-handeln och fortsätter sedan med den i andra änden av Arkadstråket, precis vid Mälarvägen. Slutligen färdigställer vi sträckan som är kvar mellan Väsby centrum och Mälarvägen.

Gång- och cykelvägen på Arkadstråket kommer att vara öppen som vanligt under tiden som vi arbetar. Vi försöker se till så att arbetet inte påverkar fram-komligheten, men vissa störningar kan uppstå.

Vi kommer periodvis att behöva stänga av de mindre vägarna från Arkadstråket mot Kavallerigatan under arbetets gång.

Blå parken

Vid Drabantgatan arbetar vi nu med muren till Blå parken och grunden till den planerade dammen. Vi arbetar också med centrums nya lastintag och iordning-ställer och förbereder för installation av en ny elstation.

Fyrklövern vecka 46-47

Drabantgatan

Vi håller på att färdigställa asfalteringen och stensättningen framför Vittraskolan. Tillträde är beräknat våren 2018.

Blå gatan (tidigare Djäknestigen)

Den sista asfalteringen av Blå gatan är planerad till början av vecka 47. Vi kommer inte att öppna upp gatan för trafik än, eftersom den delen av Blå gatan som snart är färdig inte leder någonstans i dagsläget. Blå gatan kommer att öppnas upp för trafik när resterande delar av Blå gatan är färdiga.

Vilundavägen

Vi kommer att asfaltera gång- och cykelvägen på Vilundavägen under vecka 46.

Dragonvägen

Vi arbetar med trafiksignaler vid korsningen Mälarvägen/Dragonvägen.

Södra trappan

Vi planerar för två trappor mellan Vilundavägen och Dragonvägen. Trapporna ska jämna ut nivåskillnaderna och ska fungera som en länk mellan de två vägarna. Förarbete för den ena av de två, den södra trappan, är planerat till vecka 47.

Inne på det instängslade området där Vilundagymnasiet en gång låg, arbetar vi nu med ledningar till vatten och avlopp, fjärrvärme och förberedelse för vägar.

Senast uppdaterad: 15 februari 2018