Tobaksfria veckan

Idag startar Tobaksfria veckan i Sverige. I Upplands Väsby sker ett flertal aktiviteter för att uppmuntra ungdomar att inte nyttja tobak.

Bild

Tobaksfria veckan har funnits sedan 70-talet. I samband med den lyfter kommuner, landsting och frivilligorganisationer tobaksfrågan.

Under veckan kommer skolsköterska, preventionssamordnare eller elevhälsoteam finnas på plats i Väsbys skolor för att informera om fördelarna med att inte börja röka.

På flera skolor i Upplands Väsby har eleverna inför denna vecka fått ta fram skolans antiröksymbol som ett led i det förebyggande arbetet.

I samband med kampanjen kommer även tonårsföräldrar i Väsby, Sollentuna, Järfälla och Sigtuna att få ett brev från kommunen med tips och råd om hur man kan förhindra sitt tonårsbarn från att börja nyttja tobak.

För stöd

För dig som är tonårsförälder och behöver råd för att stötta ditt barn att inte använda tobak går det bra att vända sig till skolsköterskan på ditt barns skola. Du kan också kontakta kommunens preventionssamordnare via Väsby direkt, tel 08- 590 977 80.

Senast uppdaterad: 20 november 2017