• Startsida
  • / Väsby skola fick besök från Oxford University

Väsby skola fick besök från Oxford University

Onsdagen 15 november fick Väsby skola besök från Oxford University. Två klasser i årskurs åtta och en i årskurs nio fick lyssna till Fady Kemals föreläsning om australiensk och brittisk kultur. ​​​​Föreläsningen skedde i samarbete med EF Education och Teacher on the road, som även besökte Väsby skola förra året.​​​​

Bild på föreläsaren Fady Kemal tillsammans med elever från Väsby skola.

Fady Kemal föreläste och satte sedan elevernas kunskaper på prov med ett quiz.

Tekultur och djurliv

Fady Kemal kommer från Australien men bor och jobbar som lärare i England. Under sin föreläsning berättade han till exempel om kungahuset i England, tekulturen, djurlivet i Australien och hur australiensare är till sättet. Eleverna fick även lära sig om hur Australien och Storbritannien hänger ihop genom den brittiska kronan och historien bakom detta.

Ett sätt att bryta undervisningsmönster och stärka elevernas språk

Måne Beate Sjödahl är förstelärare och lärare i engelska på Väsby skola. Hon ser föreläsningen som ett sätt att bryta traditionella undervisningsmönster.

"Det övergripande syftet med att bjuda in Oxford-baserade Fady Kemal var att bryta det traditionella undervisningsmönstret och skapa ett internationellt möte där eleverna kunde interagera och utveckla språkliga och sociala färdigheter. Kort sagt, att ta in verkligheten i klassrummet och tydligt stärka elevernas språkliga och sociala självförtroende. Så blev det också!"

Senast uppdaterad: 20 november 2017