• Startsida
  • / Pågående arbeten i Fyrklövern

Pågående arbeten i Fyrklövern

Arbetet med att bygga den nya stadsdelen Fyrklövern pågår för fullt. Markarbetena för gator, fjärrvärme, bredband, vatten och avlopp påbörjades i augusti förra året. Nu har vi börjat anlägga parken och Riksbyggen har redan börjat bygga vid Dragonvägen. Sannolikt är hela Fyrklövern färdigbyggt under första halvan av 2020-talet.

Nedan följer lite information om vad som händer just nu och närmaste tiden framöver.

1. Arkadstråket (tidigare Arkadstigen)

Just nu arbetar vi med att gräva ner en vattenledning som ska ligga längs med hela Arkadstråket. Vi gör detta arbete för att säkra fortsatt god vattentillgång. Vattenledningen försörjer boende i de Blå husen och andra Väsbybor med vatten. Arbetet kommer att ske i etapper. Vi uppskattar att arbetet pågår fram till jul. Gång- och cykelvägen på Arkadstråket kommer att vara öppen som vanligt under tiden som vi arbetar. Vi försöker se till så att arbetet inte påverkar framkomligheten, men vissa störningar kan uppstå. Vi kommer periodvis att behöva stänga av gångvägarna från Arkadstråket mot Kavallerigatan under arbetets gång.

2. Blå parken

Vid Drabantgatan arbetar vi nu med muren till Blå parken och grunden till den planerade dammen. Vår uppskattning är att det arbetet är klart i januari. Vi arbetar också med centrums nya lastintag. Vi iordningställer och förbereder även för installation av en ny elstation. Den lekplats som stängdes av under saneringen är fortsatt avstängd eftersom den nu ligger inom byggarbetsplatsens område.

3. Drabantgatan

Vi är klara med asfalteringen och stensättningen framför Vittraskolan. Tillträde till gatan är beräknat våren 2018.

4. Blå gatan (tidigare Djäknestigen)

Första delen av Blå gatan är klar. Vi kommer inte att öppna upp gatan för trafik än eftersom den delen av Blå gatan som är färdig inte leder någonstans i dagsläget. Blå gatan kommer att öppnas upp för trafik när resterande delar av Blå gatan är färdiga.

5. Södra trappan

Vi planerar för att bygga två trappor mellan Vilundavägen och Dragonvägen. Trapporna ska jämna ut nivåskillnaderna och ska fungera som en länk mellan de två vägarna. Arbetet med den södra trappan, längs med det som kommer att bli Dragonstråket, pågår. Vi uppskattar att arbetet med att färdigställa den södra trappan kommer att pågå fram till jul.

6. Dragonvägen

Vi arbetar med att få i gång trafiksignalerna vid korsningen Mälarvägen/Dragonvägen.

7. Julbelysning på Dragonvägen

Snart tänder vi julbelysningen, kanske redan till första advent om allt går som det ska. Då kommer delar av Dragonvägen att lysas upp med ny julbelysning. Inspirationen till motiven på julbelysningen är hämtad från kommunens forntid. Så vad är motivet? Kom till Dragonvägen och ta dig en titt så får du se!

Övrigt

Inne på det instängslade området där Vilundagymnasiet en gång låg, arbetar vi nu med ledningar till vatten och avlopp, fjärrvärme och förberedelse för vägar. Trevlig jul! Varma hälsningar från alla oss som arbetar i projektet Fyrklövern

Observera att det kan bli ändringar i tidplanen.

Informationsbladet som PDF

Senast uppdaterad: 13 december 2017