• Startsida
  • / Arbeten som pågår i Fyrklövern

Arbeten som pågår i Fyrklövern

Vi har kommit igång med Fyrklövern efter jul- och nyårs-ledigheten. Här är en sammanfattning av de arbeten som pågår.

1) Arkadstråket (tidigare Arkadstigen)

Arbetet med att gräva ner vattenledningen längst med Arkadstråket fortsätter januari ut. Efter det kommer vi att koppla på vatten i den nya ledningen. Under arbetets gång kan vi komma att behöva stänga av den södra gången från Arkad-stråket mot Kavallerigatan.

Gång- och cykelvägen på Arkadstråket är öppen som vanligt. Vi försöker se till att arbetet inte påverkar framkomligheten.

2) Blå parken

Vid Drabantgatan arbetar vi nu med muren till Blå parken och grunden till den planerade dammen. Till parkens blivande däck och brygga sker betongarbete i omgångar. Vi uppskattar att bli klara under våren.

Den nya elstationen kommer i framtiden att förse delar av stadsdelen Fyrklövern med el.

Den nya elstationen kommer i framtiden att förse delar av stadsdelen Fyrklövern med el.

3) Drabantgatan

Asfaltering och stensättning framför Vittraskolan är färdig och därmed är gatan nu öppen för all slags trafik. Vi fortsätter att färdigställa fiber och el vid sidan av körbanan.

4) Blå gatan (tidigare Djäknestigen)

När arbetet med vattenledningen på Arkadstråket är färdigt kommer vi att på-börja samma arbete på en del av det som ska bli Blå gatan. Det gör vi för att vattenledningsnätet behöver förnyas.

Första etappen av Blå gatan är redan klar. Dock kan vi inte öppna upp gatan tills dess att resterande delar är färdiga.

5) Södra trappan

Vi planerar för att bygga två trappor mellan Vilundavägen och Dragonvägen. Trapporna ska jämna ut nivåskillnaderna och ska fungera som en länk mellan de två vägarna. Den ena av dem, den södra, är nästan klar. Det arbete som kvar-står är att asfaltera, sätta upp räcken och göra ljussättning.

Trappan kommer att öppnas upp för användning först när det anslutande bostadsområdet är färdigbyggt. Byggföretaget Brabo som ska bygga bostads-området kommer att få tillgång till marken under våren. Brabo planerar att bygga cirka 220 stycken bostads- och hyresrätter i området.

6) Dragontorget

Här utför vi förberedelsearbete för att bygga ett mindre torg.

7) Inne på det instängslade området

Inne på det instängslade området pågår, förutom arbete med blå parken, ett fler-tal olika arbeten. Vi arbetar med ledningar till vatten och avlopp, fjärrvärme och förberedelse för nya lokalgator – gator som är avsedda för trafik inom området. På det som ska bli Älvgatan lägger vi VA-ledningar.

Senast uppdaterad: 16 januari 2018