• Startsida
  • / Hur tycker du att Väsby ska se ut 2040?

Hur tycker du att Väsby ska se ut 2040?

Förslaget till ny översiktsplan Väsby 2040, dvs hur mark och vatten ska användas i kommunen, finns utställt i receptionen i kommunhuset och i Messingen. Du kan lämna synpunkter på förslaget.

Ett friskare Väsby

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. I översiktsplanen redovisas huvuddragen och rekommendationer kring användningen av mark- och vattenområden samt förändringar sedan 1990. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men är vägledande vid beslut om kommunens framtida utveckling.

Just nu arbetas en ny översiktsplan fram, Väsby 2040, och förslaget är just nu utställt i receptionen i kommunhuset i Väsby Centrum och i Messingen.

Alla Väsbybor har möjlighet att påverka översiktsplanen och lämna synpunkter.

Information om översiktsplanen och hur du kan lämna dina synpunkter

Utställningen pågår till 15 mars.

Senast uppdaterad: 2 februari 2018