• Startsida
  • / Förebygg salmonellaspridning bland katter

Förebygg salmonellaspridning bland katter

Under den senare delen av vintern och tidiga våren brukar antalet salmonellafall hos katter öka. I år har redan 136 fall av salmonellasmittade katter upptäckts i Stockholms län. Och katter har insjuknat tidigare än vanligt.

Information om salmonella och om hur man kan förebygga smittspridning finns att hitta på statens veterinärmedicinska anstalt och Länsstyrelsen Stockholm.

Statens veterinärmedicinska anstalt informerar om salmonellalänk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Stockholm informerar om salmonellasäsongen och ger tips om hygienlänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 februari 2018