Tyck till om byggplaner

Fram till den 16 april 2018 är du välkommen att lämna synpunkter på detaljplanerna för Dragonvägen öst 2 och Hasselnöten.

Dragonvägen öst 2, är en detaljplan inom bostadsprojektet Fyrklövern och innefattar nya bostäder på båda sidor om Dragonvägen. Detaljplanen, Hasselnöten, är ett förslag för hur området norr om Hammarbyvägen, tidigare platsen för Hasselskolan, ska utformas. Förslaget för Hasselnöten innehåller cirka 200 nya bostäder och 120 förskoleplatser.

Samråd är till för att fastighetsägare, hyresgäster, förvaltningar, myndigheter, organisationer och intresserade ska kunna lämna synpunkter på planförslag. De synpunkter som kommer in under samrådstiden redovisas för byggnadsnämnden och ligger till grund för fortsatt planarbete.

Planprocessens olika delar

Skiss över framtida bebyggelse på. Illustration: Varg arkitekter

Skiss över framtida bebyggelse på. Illustration: Varg arkitekter

Vy över Hasselnöten sedd från Hasselskogen. Illustration: TEA, URBIO

Vy över Hasselnöten sedd från Hasselskogen. Illustration: TEA, URBIO

Du kan skicka in dina synpunkter skriftligt till

Byggnadsnämnden
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Eller med e-post till byggnadsnamnden@upplandsvasby.se

Samrådshandlingarna till detaljplanerna

Förslagen finns även i kommunhusets entré i Väsby centrum och på biblioteket i Messingen under respektive öppettider.

Samrådsmöten

Förslagen till respektive detaljplan kommer att presenteras på två separata samrådsmöten. Då får du möjlighet att träffa tjänstepersoner från kommunen och representanter från byggbolaget.

Samrådsmöte – Fyrklövern, Dragonvägen öst 2

När: tisdag 20 mars mellan kl. 18.00–19.30
Var: Messingens Matsal, Love Almqvists torg

Samrådsmöte – Hasselnöten

När: onsdag 21 mars kl. 18.00–19.30
Var: Hasselskolans gympasal, Hasselgatan 10

Senast uppdaterad: 10 april 2018