• Startsida
  • / Stora planer för nya Väsby Idrottsstad

Stora planer för nya Väsby Idrottsstad

Ett nytt sportcenter, nya bostäder och en ny grundskola byggs när Väsby Idrottsstad växer fram. Det är en utveckling som föreslås i planprogrammet av Vilundaparken där det redan finns bad, fotbollsanläggning och ishall. Under projektering och byggtid anläggs en aktivitetspark och en temalekplats i området.

Visionsbild över Väsby Idrottsstad

Passa på att tycka till om förslaget till planprogram för Väsby Idrottsstad, den 23 april till 31 maj är det samråd. I förslaget föreslås utveckling av befintliga idrottsaktiviteter samtidigt som området kompletteras med bostäder och ny infrastruktur. Området innehåller redan fotbollsanläggningen Vilundavallen, ishallen Vilundahallen och Vilundabadet. I Väsby Idrottsstad föreslås ett nytt sportcenter, en ny grundskola för 900 elever och flera hundra bostäder. En ny gång- och cykelväg över E4 kommer att binda ihop centrala Väsby med Odenslunda och Carlslund.

Utställning

Besök gärna vår utställning i kommunhusets reception under ordinarie öppettider.

Träffa oss den 19 maj klockan 10.00–14.00 då vi finns på plats i Väsby centrums ”innetorg”.

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget kan du lämna dem skriftligt till Upplands Väsby kommun, Kommunstyrelsen, 194 80 Upplands Väsby. Eller skicka e-post till dc.ks@upplandsvasby.se. Märk ditt brev eller e-post med ”Väsby Idrottsstad”.

Programhandlingar och information om Väsby Idrottsstad

Senast uppdaterad: 25 april 2018