• Startsida
  • / Vi har förnyat vårt miljöcertifikat

Vi har förnyat vårt miljöcertifikat

Den 12-13 mars genomfördes en extern miljörevision på kommunen. Den visade att vi lever upp till kraven för den nya ISO 14001-standarden och att vi därmed fortsätter vara en miljöcertifierad kommun.

Vi har förnyat vårt miljöcertifikat

Externa miljörevisioner görs årligen i kommunen sedan 2010 då vi blev miljö-certifierade. I år reviderade vi oss mot den nya versionen av ISO 14001- standarden som kom 2015. Den lägger bland annat fokus på engagemang, intressentanalys och risk- och möjlighetsanalys.

Under de två dagarna besökte revisionerna 16 verksamheter på kommunen för att ta en närmare titt på deras miljöarbete. Olika områden av verksamheterna undersöktes. Främst handlar det om att visa att det sker arbete med miljöfrågor på ett strukturerat och systematiskt sätt.

För att säkerställa att vi fokuserar vårt miljöarbete på rätt saker har vi inför revisionen tagit fram en ny miljöpolicy och nya betydande miljöområden. Under hösten 2017 fick nästan alla kontor på kommunen interna revisioner enligt den nya standarden. Det visade att det finns ett stort engagemang för miljöfrågan i hela organisationen!

Läs kommunens miljöpolicy.

Senast uppdaterad: 8 maj 2018