• Startsida
  • / Upplands Väsby protesterar mot Arlandabanornas stängning

Upplands Väsby protesterar mot Arlandabanornas stängning

Väsbybornas sommar kommer att bli störd av omfattande flygbuller. Två av Arlandas landningsbanor ska stängas under perioder i sommar, och tidigare år har det inneburit att flygtrafiken över centrala Väsby ökar markant. Upplands Väsby har därför skickat en skrivelse till Swedavia där kommunen vill ha en dialog kring problematiken.

Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande och Oskar Weinmar (M), oppositionsborgarråd.

Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande och Oskar Weinmar (M), oppositionsborgarråd.

Under sommaren 2018 kommer Swedavia att stänga två banor vid två olika tillfällen för banunderhåll. När det har skett tidigare år har bana 3 använts i större utsträckning, vilket innebär flygningar över centrala Väsby. Sommaren är en tid då många personer är lediga och vistas utomhus, så ökningen av flygtrafiken innebär också en markant ökning av flygbullret för boende i Väsbys centrala delar.

Väsbybornas sommar får inte förstöras av flygbuller, därför måste Swedavia ta sitt ansvar för att minska bullret över Väsby, säger Mathias Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen. Väsbyborna har rätt att vistas i trädgården eller sitta på balkongen utan att störas av flyget.

Upplands Väsby kommun har gett förslag till Swedavia hur man skulle kunna minska flygbullrets omfattning medan banorna är stängda för underhåll. Om Swedavia väljer att använda bana 3 i större omfattning så ser kommunen det som en överträdelse mot tidigare överenskommelser för att lindra flygbullret för Väsbyborna.

Arlanda som arbetsplats är viktig, flyget som färdmedel är viktigt, säger Oskar Weinmar (M), oppositionsråd. Men väsbybornas tillvaro är också värt att värna. Då krävs det en viss lyhördhet från det stora statliga bolaget gentemot den lilla kommunen och dess invånare.

Senast uppdaterad: 16 maj 2018