• Startsida
  • / Förskoleplats - aktuell information (#10, 2018)

Förskoleplats - aktuell information (#10, 2018)

Detta nyhetsbrev startade i syfte att, under en period av ett ökat tryck av förskoleplatser, ge regelbunden statusuppdatering. Nya förskolor på plats i kombination med ett nära samarbete med kommunens alla förskolor möter idag upp platsbehovet av förskoleplats. I nya förskolan, Skogsbrynet, i Ekebo, är verksamheteten igång för fullt. Flera förskolor planeras i Väsby, befolkningsutvecklingen ligger till grund för planeringen. Via kommunens e-tjänst hanterar du dina uppgifter och justeringar.

Nyhetsbrevets funktion
Under 2017 var nyhetsbrevet en viktig informationskanal för att kunna ge senaste status till er vårdnadshavare gällande förskoleplatser i Väsby. Genom ett nära samarbete med kommunens förskolor placeras förskolebarnen idag inom garantiperioden, fyra månader. Väsby fortsätter att sträva efter möjligheten att ge er vårdnadshavare era förstahandsval. Nyhetsbrevet kommer att finnas kvar och skickas ut vid behov av uppdatering gällande status av platsbehov. Mer generell information som riktar sig till vårdnadshavare gällande barnomsorg presenteras också i detta nyhetsbrev. Vill du inte ta del av nyhetsbrevet kan du avregistrera dig vid utskicket.

Skogsbrynets förskola
Inflyttning till de nya förskolelokalerna tillhörande förskolan Skogsbrynet i Ekebo startade under hösten 2017, sedan en tid är även gården fullt tillgänglig för verksamheten. I samma område har även äldre skollokaler renoverats upp och dessa är nu klara för verksamhet.

Planering av förskolor
Behovet av förskoleplatser i Väsby planeras utifrån befolkningsutvecklingen. I östra Väsby möts behovet av förskoleplatser via de befintliga förskolor som finns i området. Det innebär att planerad förskola i Odenslunda kommer att skjutas på framtiden. I västra och centrala Väsby planeras det för flera förskolor, tidsplan 2020 – 2026.

E-tjänsten barnomsorg
Kom ihåg att alltid uppdatera dina uppgifter i e-tjänsten barnomsorg. Din inkomst påverkar vilken avgift du betalar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Din nya inkomst börjar gälla månaden efter din ändring. I e-tjänsten hanterar du alla dina ärenden som berör barnomsorgen. Den finns på kommunens webbplats och är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan.

www.upplandsvasby.se/barnomsorglänk till annan webbplats.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Väsby Direkt, svarsgruppen barnomsorg och utbildning
08-590 970 00, vasbydirekt@upplandsvasby.se

Påminnelser om uppdatering – ny tjänst
Väsby kommun har startat en ny tjänst. Om du som vårdnadshavare inte har uppdaterat dina inkomstuppgifter i e-tjänsten, det senaste året, får du sms och mejl med en påminnelse att göra detta. Påminnelsen ska hjälpa dig att alltid ha rätt uppgifter kopplat till din barnomsorg och/eller fritidsavgift.

Kommunen har ny webb
I höstas lanserades en ny kommunwebb. Den utgår från dig som besökare och vad du vill göra när de besöker webbplatsen. Med en enkel struktur ska du hitta det du söker både snabbt och enkelt. Upplandsvasby.se kommer att fortsätta att utvecklas med olika funktioner och fler e-tjänster.

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter och förbättringsförslag via e-post, webbmaster@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 29 maj 2018