Tryggare med Trygg hemgång

Trygg hemgång är ett projekt som startade i Upplands Väsby i september 2017 och är precis vad namnet säger – ett sätt att ge en ökad trygghet att komma hem från exempelvis ett sjukhus eller korttidsboende.

Bild

Yvonne Westerlund och Ylva Nääs

Med hjälp av Trygg hemgång ger Upplands Väsby kommun extra stöd till dem som är oroliga för att åka hem efter en tid på sjukhus från ett korttidsboende, eller där det finns ett omfattande omsorgsbehov.

Vi möter upp äldre personer som kommer hem från sjukhus. Vi ger också biståndshandläggarna underlag till utredning för antingen utökad hemtjänst eller särskilt boende. Vi följer även med kunder hem från korttidsboendet, säger Yvonne Westerlund, en av två undersköterskor i Trygg hemgång-teamet i Upplands Väsby.

Målet är att vi ska säkerställa att kunden ska få en bra start när han eller hon kommer hem och att kundens behov tillgodoses, fortsätter Ylva Nääs från teamet.

De personer som Trygg hemgång-teamet hjälper kommer via beställningar från vårdplanerare eller biståndshandläggare och omfattningen är beroende på den enskildes behov. Det handlar om att den enskilde inledningsvis har möjlighet att få omfattande stöd-och hjälpinsatser som sedan trappas ned successivt när man hittat den nivå som krävs för en hållbar hemsituation. De första dagarna när personen har kommit hem är de intensivaste.

Vi arbetar med ett brett perspektiv för att hemmiljön ska bli så bra och trygg som möjligt och vi samarbetar med hemsjukvården, rehab och hemtjänstutövarna, berättar Ylva Nääs.

Alla borde få en möjlighet att känna sig trygga vid hemgång, säger Yvonne Westerlund.

Sedan starten förra året har teamet hjälpt lite över 80 personer.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2018