• Startsida
  • / Mindre alkohol bland skolungdomar

Mindre alkohol bland skolungdomar

Majoriteten av Upplands Väsbys ungdomar i skolår 9 dricker inte alkohol i dag. Det är en långsiktig positiv trend som återspeglas i Stockholmsenkäten.

Foto: Mostphoto

Foto: Mostphoto

Tobak och alkohol blir en allt mindre del av Väsbyungdomars vardag. Även om utvecklingen avstannat något mellan de två sista mätningarna så är utvecklingen över tid betydande. Andelen tobaksfria ungdomar i skolår 9 har ökat från 74 procent 2008 till 87 procent 2018 och andelen som inte dricker alkohol i skolår 9 från 34 procent 2008 till 58 procent 2018. Det framgår av resultatet Stockholmsenkäten som presenteras i dag.

Det är glädjande att se att alkoholbruket har halverats bland våra ungdomar över tid. Unga som inte dricker alkohol minskar risken att råka illa ut. Och för varje år alkoholdebuten skjuts upp, desto mindre risk att individen hamnar i ett framtida alkoholmissbruk, säger kommunens brottsförebyggande strateg, Caroline Ankarström.

Mer oroväckande i enkäten är att Väsbypojkar i skolår 9 ligger högt på trygghetsindexen använt hot eller våld, samt allvarliga egendomsbrott. 23 procent av pojkarna uppger att de burit vapen under de senaste tolv månaderna, vilket är den högsta andelen i Stockholmsenkäten.
Med en svarsfrekvens på strax över 70 procent i skolår nio finns det anledning att ta resultatet på största allvar, anser Caroline Ankarström:

Att nästan var fjärde pojke och var tionde flicka burit vapen som knogjärn eller kniv de senaste året är allvarligt och något som vi behöver titta närmare på.

Stockholmsenkäten utgör ett viktigt underlag i kommunens förebyggande arbete. Årets resultat visar att åtgärder mot hot och våld behöver ha fortsatt prioritet. Andelen tjejer och killar som upplever psykisk ohälsa ökar i Upplands Väsby och i flera andra kommuner i länet, vilket är en tydlig signal om att kommunen behöver fortsätta med insatser mot kränkande behandling och sexuella trakasserier.

Våra skolor fokuserar på att jobba förebyggande och hälsofrämjande. Vi satsar på mentorer i våldsprevention. Det är ett sätt att jobba förebyggande mot bland annat kränkningar, säger utbildningschef Astrid Täfvander.

Senast uppdaterad: 13 september 2018