Nytt styre i Upplands Väsby

De borgerliga partierna M, KD, L och C samt det lokala partiet Väsbys bästa meddelar att de tillsammans bildar ett minoritetsstyre i Upplands Väsby kommun. Maktskiftet ska godkännas av kommunfullmäktige, troligen 22 oktober.

Väsbyalliansen vid onsdagens pressträff i Messingen. Från vänster: Ann-Christin Frickner (C), Roland Storm (Väsbys bästa), Oskar Weinmar (M), Maria Fälth (KD) och Margareta Hamark (L).

”Vi ser fram emot att tillsammans ta tag i de samhällsutmaningar som Väsby står inför. Med en respekt för att vi är fem partier som har olika inriktningar i olika sakfrågor har vi i mångt och mycket en samsyn. Vi vill att Väsby ska bli en så bra plats att växa upp i och bo på som möjligt.” säger företrädarna för partierna i ett gemensamt uttalande.

Namnet på det nya styret kommer att vara Väsbyalliansen och leds av Oskar Weinmar (M). Partierna får tillsammans 25 av 51 mandat i kommunfullmäktige.

- Många kommuner har styrts av en minoritet. Vi har under mandatperioden som varit haft breda överenskommelser inom bland annat skolfrågor, så jag tror att vi har goda förutsättningar att hitta vägar fram, säger Oskar Weinmar.

Beslutet om en ny kommunledning fattas troligen vid kommunfullmäktige 22 oktober.

Väsbyalliansens plattform

Senast uppdaterad: 4 november 2019