• Startsida
  • / Tyck till om andra detaljplanen för Väsby Entré

Tyck till om andra detaljplanen för Väsby Entré

Idag startar samrådet för den andra detaljplanen för Väsby Entré: Östra Runby med Väsby stationsområde. Förslaget visar hur Runby kan byggas samman med centrala Väsby till en sammanhängande stadsdel, samt hur stationsområdet kan utvecklas.

Samrådstiden pågår 25/10 - 6/12.

Vi inleder ikväll 25/10 med vårt första samrådsmöte i form av ett ÖPPET HUS i matsalen i MESSINGEN 16-20. Kom och träffa oss!

Förutom allmän information om detaljplanen kommer vi att ha fyra stationer där du kan möta oss som arbetar med projektet.
1. Trafik & resa
2. Miljö, hälsa, natur & kultur
3. Gestaltning
4. Fortsatt arbete, genomförande

Under samrådstiden 25/10 - 6/12 kan du lämna dina synpunkter. Läs mer hur du gör här och tider för övriga öppna hus.

http://www.upplandsvasby.se/vasbyentre/samradlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 5 november 2018