• Startsida
  • / Oskar Weinmar (M) vald till ordförande i kommunstyrelsen

Oskar Weinmar (M) vald till ordförande i kommunstyrelsen

Oskar Weinmar (M) valdes till kommunstyrelsens ordförande vid ett extrainsatt kommunfullmäktige på tisdagskvällen. Han efterträder därmed Mathias Bohman (S).

Oskar Weinmar (M) kommunstyrelsens ordförande

I och med tisdagskvällens val tillträder ett minoritetsstyre som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Väsbys bästa. Partierna som tillsammans kallar sig för Väsbyalliansen har 25 av 51 mandat i kommunfullmäktige.

Genom votering beslutades att kommunstyrelsen ska bestå av 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. Därmed godkändes också de ledamöter som ska ingå i kommunstyrelsen.

Efter en sluten votering om ordförandeposten fastslogs att Oskar Weinmar (M) fått fler röster än Mathias Bohman och därmed blir ny ordförande. Till vice ordförande valdes Maria Fälth (KD) och till 2:e vice ordförande valdes Mathias Bohman.

Till kommunalråd i det nya styret valdes

  • Oskar Weinmar (M)
  • Roland Storm (VB)
  • Maria Fälth (KD)
  • Ann-Christin Frickner (C)
  • Margareta Hamark (L)

Mathias Bohman (S) valdes till oppositionsråd.

Nästa kommunfullmäktige äger rum 19 november.

Information om kommunstyrelsen

Senast uppdaterad: 9 november 2020