• Startsida
  • / Runby skola får kvalitetsutmärkelse

Runby skola får kvalitetsutmärkelse

Runby skola har ett kvalitetsarbete som genomsyrar hela verksamheten. Det anser företaget Qualis som nu ger en kvalitetsutmärkelse till skolan.

Från vänster: Katarina Jakobsson, kurator och Gabriella Brundin, rektor på Runby skola

Från höger: Gabriella Brundin, rektor på Runby skola och Katarina Jakobsson, kurator

Runby skola och Qualis har haft kontakt sedan 2011 och de senaste åren har kvalitetsarbetet tagit fart. Qualis granskar kvalitetsarbetet på skolor, förskolor, kulturskolor och fritidsgårdar.

I granskningen av Runby skola har kvalitetskriterierna utgått ifrån skollagen och läroplanens mål och innefattat både självvärdering och extern granskning av utbildade Qualisgranskare. Granskningen visar att Runby skola arbetar systematiskt med kvalitetssäkring från ledningen till varje del av skolan. Nu har de mottagit ett pris för det arbetet.

Att få in ett externt perspektiv, utöver de egna resultateten av utvecklingsarbetet, stärker upp och visar att vi jobbar rätt. Utmärkelsen är ytterligare ett kvitto på att vårt kvalitetsarbete genomsyrar hela verksamheten, säger Gabriella Brundin rektor på Runby skola.

På Runby skola jobbar personalen med ett brett utvecklingsfokus, där arbetet med systematisk kvalitetssäkring har en central del i arbetet. Skolan sätter upp mål, utvärderar, analyserar och beslutar om åtgärder och ansvar. Med skolans närhet till skogen ges möjlighet till undervisning utomhus och daglig fysisk aktivitet som stöd för elevernas lärande.

På skolan finns en hög vuxennärvaro och Runby skola jobbar med förankrade metoder i trygghetsskapande och trivselarbete, ett viktigt fokus för att minimera konflikter.

Ett femtiotal av Sveriges 290 kommuner jobbar i nära samarbete med Qualis som ett extra stöd i det egna kvalitetsarbetet.

Senast uppdaterad: 7 november 2018