• Startsida
  • / Unga tjejer med och skapar nya bostadsområdet Hasselnöten

Unga tjejer med och skapar nya bostadsområdet Hasselnöten

I byggprojektet Hasselnöten vill man med arkitektur motverka att bygga exkluderande miljöer. Kommunen inleder nu därför ett projekt med White arkitekter och Väsbyhem där man inkluderar tonåriga tjejers perspektiv i utformandet av det offentliga rummet.

I stadsplaneringen generellt får inte alla perspektiv lika stort utrymme, och när det kommer till gruppen unga tjejer är bristen på rum som svarar mot deras behov stor. Hur kan stadens rum utformas så att tjejer känner sig trygga och inkluderande? Byggprojektet Hasselnöten vill att tjejer ska få komma till tals och ska därför bjuda in unga tjejer att vara med och påverka miljön. White arkitekter, som vann hållbarhetspriset 2018 för projektet ”Flickrum i det offentliga”, inleder nu ett projekt med Väsbyhem och Upplands Väsby kommun. Man kommer att träffa tjejerna vid ett antal tillfällen och arbeta med frågeställningar kring tjejernas behov i de offentliga rummen i framtida Hasselnöten. För att bli mer delaktiga får tjejerna också lära sig hur de kan påverka sin tillvaro och närmiljö, och vad platsen för Hasselnöten har för möjligheter utifrån den framtagna detaljplanen.

Metoden för att inkludera unga tjejer i utformningen och programskrivningen kommer från White arkitekter. I det internationellt uppmärksammade projektet ”Flickrum i det offentliga” har de tidigare arbetat tillsammans unga tjejer för att synliggöra frågan om deras rätt till det offentliga rummet. Deras metod för att skapa nya, kreativa miljöer har inspirerat kommunen, Väsbyhem och Skanska att utveckla sättet att kommunicera med Väsbyborna. Dialogen med tjejerna sker under hösten och fram till årsskiftet, deras idéer sammanställs och återkopplas under våren och leder sedan fram till ett resultat som presenteras i mars nästa år.

Fakta Hasselnöten
Förslaget till detaljplan för Hasselnöten, området i norra Hasselskogen, syftar till att bebygga och tillgängliggöra rivningstomten för Hasselskolan och angränsande servicebyggnad med nya bostäder, en förskola, aktivitets- och rekreationsytor samt möjlighet till lokaler. Hasselnöten planeras bli ett tillskott till befintlig struktur och skapa goda bostadsförhållanden med närhet till service och natur. Totalt kommer projektet att inrymma cirka 200 lägenheter samt en förskola. Byggstart för projektet planeras till 2020.

Läs mer om:

Hasselnöten

Hållbarhetspriset

Projekt flickrum
Senast uppdaterad: 14 november 2018