• Startsida
  • / Ja till boendeprojekt för ensamkommande

Ja till boendeprojekt för ensamkommande

Hammarby församling i Upplands Väsby får statsbidrag för att hjälpa ensamkommande ungdomar att bygga vidare på en framtid i kommunen. Bidraget på 590 000 kronor har fördelats via social- och äldrenämnden i Upplands Väsby kommun.

Hammarby församlings projekt riktar sig till ensamkommande ungdomar som fyller 18 år eller som har skrivits upp till myndig ålder. Vid 18 år kan de bli föremål för en flytt till Migrationsverkets anläggningar för vuxna, men genom projektet får de möjlighet att bo kvar i kommunen och fortsätta den skolgång som de påbörjat.

- Statsbidraget och vårt samarbete med Svenska kyrkan gör det möjligt för kommunen att ge dessa ungdomar den trygghet och stabilitet som de behöver. Svenska kyrkan har varit engagerad alltsedan det stora flyktingmottagandet 2015 och har gjort ett fantastiskt arbete för ensamkommande, säger Magnus Lublin som är socialchef i Upplands Väsby kommun.

Hammarby församling har sedan tidigare ett arbete bland ensamkommande ungdomar i kommunen. Flera församlingsmedlemmar har ideellt erbjudit ungdomar tillfälligt boende i deras hem. Nu kan församlingen erbjuda värdfamiljerna en viss hyresersättning. I projektet ingår även att ta fram informationsmaterial och att erbjuda samtalsstöd för värdfamiljer och ensamkommande. Lisa Hofverberg, diakon i Hammarby församling, välkomnar bidraget.

- Vi är glada över att få samverka med kommunen och att vi får bidra med en del av det stora arbete som kommunen bedriver för ensamkommande. Nu är det viktigt att fler familjer vill engagera sig för en kortare eller längre period. De församlingsmedlemmar som har ställt upp kan vittna om många positiva erfarenheter.

Bakgrund

Många av de senaste årens ensamkommande ungdomar har under väntetiden för beslut om eventuell asyl hunnit fylla 18 år. Kommunen har då inte längre rätt att få statlig ersättning för deras boende. Det har inneburit att många ensamkommande fått flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden på annan ort, vilket försvårat möjligheten för ungdomarna att fortsätta sina studier. Regeringen har nu beslutat om att ge statsbidrag till kommuner med syfte att låta de ungdomar som har etablerat sig i kommunen kunna bo kvar.

Senast uppdaterad: 15 november 2018