Ny förskola öppnar i Ekebo

Januari 2019 öppnar ytterligare en kommunal förskola i Ekebo.

I befintliga lokaler i området Ekebo och Smedby, öppnar en ny kommunal förskola under januari. Förskolan har plats för cirka 90 barn och är en av flera insatser för att möta upp behovet av förskoleplatser inom Upplands Väsby kommun. Ekebo förskola ligger i samma område som Skogsbrynet. Förskolan Skogsbrynet öppnade hösten 2017.

Det är roligt att vi nu kan öppna upp ytterligare en förskola i kommunal regi och att den ligger centralt i Väsby. Där finns det största behovet av förskoleplatser, säger Kristina Dhenstrand chef för kommunala förskolor och skolor.

Många nya bostäder byggs varje år i Väsby och planeringen av förskolor och grundskolor sker parallellt med det. Byggnormer och byggprocesserna för en permanent förskola eller skola är generellt på mellan fyra till sju år. Det är många kriterier som det ska tas hänsyn till för att få trygga, säkra och ändamålsenliga lärmiljöer.

Många barnfamiljer flyttar till Väsby och behovet av förskoleplatser ökar. Planeringen för att möta upp behovet av platser pågår gemensamt med alla huvudmän. Dessutom planeras det för fler både temporära och permanenta förskolor, säger Astrid Täfvander chef för utbildningskontoret.

Målet i Upplands Väsby är att alla barn ska erbjudas förskoleplats inom den lagstadgade tiden på fyra månader. Platsen behöver inte vara på den förskola som vårdnadshavaren valt att stå i kö till.

Senast uppdaterad: 13 december 2018