• Startsida
  • / Ny träffpunkt ska stödja hemlösa

Ny träffpunkt ska stödja hemlösa

Upplands Väsby kommun startar dagverksamhet för hemlösa och personer som lever med psykisk ohälsa. Träffpunkten sker på försök under ett år.

Foto: Mostphotos

 

Träffpunkten kommer att anordnas i kommunens regi, Väsy stöd och omsorg, och samverka med olika föreningar och organisationer. I verksamheten ska det erbjudas aktiviteter och fika med ett par visstidsanställda som leder arbetet. Det blir en dagverksamhet inom socialpsykiatrin och för hemlösa utan bistånd.

Det känns väldigt bra att dra igång en verksamhet där vi kan ge stöd och trygghet åt de mest utsatta. Vi vet i dagsläget inte hur stor målgruppen är. Syftet är att få igång en verksamhet samtidigt som vi kan kartlägga målgruppen och få en uppfattning om behovet, säger socialchef Magnus Lublin.

Genom en träffpunkt ska personer med psykisk ohälsa ges möjlighet till gemenskap och aktiviteter utan att bli beviljade bistånd. En målsättning är att social- och omsorgskontoret ska nå fler av de personer som kan ha behov av kontakt med kommunen men inte sökt den hjälpen aktivt.

Bakgrunden till omsorgsnämndens beslut är en motion som social- och omsorgskontoret ställt sig positiva till. Nämndens ordförande Margareta Hamark (L) är glad över att den nybildade omsorgsnämnden kunde ta beslutet på sitt första möte i veckan.

Hemlösa och personer med psykisk ohälsa är utsatta och har under de senaste åren inte fått tillräckligt stöd. Projektet vi startar ska samverka med de fina civila initiativ vi har i Väsby.

Senast uppdaterad: 7 februari 2019