• Startsida
  • / Nyckelfria lås ska öka tryggheten hos äldre

Nyckelfria lås ska öka tryggheten hos äldre

Nu slipper hemtjänsten hantera nycklar hem till äldre Väsbybor. I veckan inleds arbetet med att installera lås som ska öka tryggheten hos äldre.

Förändringen innebär att personalen från olika hemtjänstföretag inte längre behöver hantera traditionella nycklar. Den enskilde behöver inte lämna ut mer än en nyckel. Med minskad hantering minskar risken för borttappade nycklar.

Personalens restid för att hämta ut nycklar försvinner och kunder som trycker på trygghetslarmet kan snabbare få hjälp, säger Madeleine Nordholm som är utvecklingsledare vid social- och omsorgskontoret.

Låsvredet på dörrens insida ersätts med en digital dosa. Den kommunicerar med en app i personalens mobiltelefon. Dörren kommer att låsas upp med hjälp av användarnamn och lösenord som bara hemtjänstpersonalen känner till. Omkring 100 000 hushåll i landet har det digitala lås som Upplands Väsby valt att köpa in.

Hemtjänsten har sedan tidigare en digital tidsregistrering för hemtjänstens besök, men den förbättras med de digitala låsen. Madeleine Nordholm tycker att det är positivt att kommunen nu får en säkrare och mer precis tidsrapportering av hur länge hemtjänstpersonal är hos sina brukare. Det är också en åtgärd som är bra för miljön då bilresorna kan minska.

Vi vill alla att de som är i behov av hemtjänst får de insatser och den tid som de är berättigade till. Det är viktigt att vi som kommun har verktyg för att genomföra kontroller och säkerställa att avtal följs.

Margareta Hamark (L), ordförande i omsorgsnämnden, ser positivt på förändringen:

Det är bra att vi minskar mängden nycklar och inför ett system som ger mer trygghetsskapande effekter. Vi minskar tiden för nyckelhantering och ökar förhoppningsvis den tid som hemtjänsten kan tillbringa hos sina brukare.

Senast uppdaterad: 12 februari 2019