• Startsida
  • / Sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet

Sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet

Bild ovanifrån från fruktdelen i en mataffär

Från och med 1 januari måste livsmedelsföretagare betala en sanktionsavgift om de startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att göra en anmälan om registrering till sin kontrollmyndighet. Kontrollmyndigheten i Upplands Väsby kommun är bygg- och miljönämnden.

Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och sanktionsavgifter för vissa brister har införts. Ändringen innebär bland annat att kontrollmyndigheterna är skyldiga att ta ut en sanktionsavgift om en livsmedelsföretagare startar eller tar över en verksamhet utan att först ha gjort en anmälan om registrering.

Vid beslut om sanktionsavgifter tas det inte hänsyn till varför överträdelse skedde. Det räcker med att konstatera bristen.

Hur stor är sanktionsavgiften?

Om en livsmedelsföretagare startar en verksamhet utan att först anmäla denna, bestäms sanktionsavgiften till en procent av årsomsättningen. Avgiften får dock som lägst bestämmas till 5 000 kronor och som högst till 75 000 kronor. För staten, kommuner och landsting är sanktionsavgiften ett fast belopp på 40 000 kronor.

Om en livsmedelsföretagare tar över en verksamhet utan att anmäla denna, bestäms sanktionsavgiften till en halv procent av årsomsättningen. Avgiften får dock som lägst bestämmas till 2 500 kronor och som högst till 40 000 kronor. För staten, kommuner och landsting är sanktionsavgiften ett fast belopp på 40 000 kronor.

Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen (Livsmedelsverket)länk till annan webbplats.
Regler och avgifter för livsmedelsföretag (Upplands Väsby kommun)länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 februari 2019