• Startsida
  • / Kommunen vill dela ut pengar ur stiftelser

Kommunen vill dela ut pengar ur stiftelser

Upplands Väsby kommun vill att stiftelsepengar till välgörande ändamål delas ut. Kommunfullmäktige beslutade i går att ansöka hos Kammarkollegiet om möjlighet att fördela pengar direkt ur kapitalet.

Upplands Väsby kommun förvaltar sex stiftelser som bildats genom att privatpersoner testamenterat pengar till välgörande ändamål. Stiftelserna har i dag ett kapital på närmare 20 miljoner kronor som placerats i fonder, men de flesta ger inte någon avkastning vilket medför att kapitalet succesivt förbrukas av administrativa avgifter.

Utdelning sker i dagsläget endast från Stiftelsen Adolf Stafs fond. Tjänstemän har därför i en utredning föreslagit en ändring av föreskrifterna så att det blir möjligt att dela ut de pengar som finns i kapitalet.

Vi har gjort bedömningen att vi nu får möjlighet att göra utdelningen av pengarna på det sätt som dessa personer önskade. Att dela ut pengar från kapitalet innebär förvisso att tillgångarna minskar, men de blir använda enligt gåvogivarens intentioner, säger ekonomidirektör Derk de Beer.

Kommunen har även behövt se över ändamålet för Stiftelsen Fritz Anderssons studiefond. Ursprungligen var ändamålet bidrag för ”studier i kommunalkunskap”. Formuleringen har nu ändrats till ”studier i samhällskunskap”.

Ibland kan det finnas anledning att se över formuleringarna, så att de passar i vår tid och pengarna kan fortsätta delas ut till de ändamål som de var avsedda för, säger kommunalråd Roland Storm (VB).

Måndagens beslut i fullmäktige innebär att kommunen går vidare med en ansökan hos Kammarkollegiet om en permutation som möjliggör utdelning av kapital.

Roland Storm, sedan många år engagerad i Väsbys lokalhistoria, gläds åt att stiftelserna kommer till användning:

Jag har största respekt för de behjärtansvärda tankarna bakom fonderna och är övertygad om att grundarna till dess stiftelser hellre ser att pengarna går till välgörenhet enligt deras önskan, än att kapitalet sakta minskar i värde utan att komma behövande tillgodo.

Kommunens stiftelser

Stiftelsen Adolf Stafs fond

Stiftelsen Oskar och Nanny Olssons minne

Stiftelsen Carl Ankarkronas m fl. samfond

Stiftelsen Axel Robert Bildts donationsfond

Stiftelsen Johan Ferdinand Glassels fond och Matilda Björklunds donationsfond

Stiftelsen Fritz Anderssons studiefond

Senast uppdaterad: 15 april 2019