• Startsida
  • / Ny tobakslag kräver tillstånd av handlare från 1 juli

Ny tobakslag kräver tillstånd av handlare från 1 juli

Den nya lagen om tobak och liknande produkter börjar gälla den 1 juli i år. En viktig förändring är att tillståndsplikt för tobaksförsäljning införs. Det innebär att den som ska sälja tobaksprodukter måste ansöka hos kommunen om ett tillstånd för detta. Detta gäller handlare som i dag säljer tobak och partihandlare som säljer tobaksvaror till detaljhandeln.

En skylt med vit font och röd överstrykning över en glödande cigarrett med texten "rökning förbjuden". Skylten sitter på en gråsvart.

Den nuvarande lagstiftningen kräver att handlare anmäler tobaksförsäljning. Den nya lagen kräver istället att handlare ansöker om tillstånd. Den som anmält försäljning innan den 1 juli 2019 får fortsätta sälja tobak, men måste senast 1 november 2019 ansöka om tillstånd och får fortsätta med försäljning tills dess att kommunen avgjort ansökan.

Från och med den 1 juli 2019 kan du skicka din ansökan till bygg- och miljökontoret. Du ansöker genom att fylla i en blankett som du ska skicka till bygg- och miljökontoret. Ansökan kommer att granskas och om din ansökan godkänns får du ett tillstånd.

De rökfria miljöerna utökas i den nya lagen och omfattar uteserveringar, lekplatser, inhägnade och idrottsanläggningar. Samt områden utomhus i kollektivtrafiken, exempelvis busshållplatser. Även entréer till rökfria lokaler och utrymmen omfattas av rökförbudet. Bygg- och miljökontoret kommer att göra tillsyn av platserna som ingår i de rökfria miljöerna.

Rökförbudet i de rökfria miljöerna omfattar fler produkter än tobak. Utöver tobak blir det även förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning, men som inte innehåller tobak.

Senast uppdaterad: 15 april 2019