• Startsida
  • / Tobakskontroll visar på brister

Tobakskontroll visar på brister

Elva av 26 tobakshandlare i Upplands Väsby sålde tobak till ungdomar utan att kontrollera deras legitimation. Resultatet visar att tobakskontrollerna gör nytta, säger bygg- och miljönämndens ordförande Ann-Christin Frickner (C).

Foto: Mostphotos

Handlare som säljer tobaksvaror ska förvissa sig om att kunden är myndig. Det innebär att handlarna ska be om legitimation i tveksamma fall. Bygg- och miljökontoren genomför årliga kontroller där man anlitar myndiga ungdomar, som ser yngre ut, och låter dessa besöka tobakshandlare för att köpa tobak.

41 kontrollköp gjordes hos 26 tobakshandlare. Elva ställen sålde tobak till kommunens anlitade ungdomar utan att kontrollera legitimation.

- Det är för stor andel handlare som säljer utan att kontrollera ungdomars ålder. Vi gör nu uppföljande besök där vi redovisar resultatet för handlarna. Jag upplever att de flesta tar detta på allvar och vill förbättra sig, säger kommunens alkoholhandläggare Robert Åsberg.

Kommunens kontrollköp genomförs med syftet att ge underlag för en dialog mellan kommunen och den som lämnar ut tobaksvaror och e-cigaretter. Vid andra tillfällen kontrolleras försäljningen av folköl och receptfria läkemedel. Vid kontrollköpen får kommunen endast anlita personer som fyllt 18 år. Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efteråt underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

Ann-Christin Frickner (C), ordförande i bygg- och miljönämnden, tycker att resultaten visar att kontrollerna behövs.

- Genom att påminna handlarna om deras ansvar kan vi förebygga användningen av tobak bland våra ungdomar. Jag hoppas att en strikt hållning från handlarnas sida också sänder signaler om de hälsorisker som är förknippade med tobaksanvändning.

Senast uppdaterad: 15 april 2019