• Startsida
  • / Pilotprojekt ska främja kvinnors företagande

Pilotprojekt ska främja kvinnors företagande

Upplands Väsby kommun bidrar med 200 000 kronor till Väsby Promotion för ett pilotprojekt som ska främja näringslivet och kvinnors företagande. Den politiska ledningen har avsatt 200 000 kronor per år under mandatperioden för ändamålet.

Bild

Camilla König Ekegren (t.v), verksamhetschef vid Väsby Promotion och Ann-Christin Frickner, kommunalråd (C).

Pilotprojektets syfte är att stärka jämställdheten i hela lokalsamhället genom att stärka näringslivet och kvinnors företagande i Väsby.

Upplands Väsby kommun har en lägre andel företagsamma individer (10,9%) än vad riket har i genomsnitt (12,4%), enligt statistik från Svenskt Näringsliv. Som företagsam räknas individer som innehar F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.

Även andelen företagsamma kvinnor i Upplands Väsby ligger något lägre än rikets genomsnitt. För att främja jämställdheten har Väsbyalliansen beslutat att ge Väsby Promotion ett projektuppdrag där man riktar sig till kvinnor som driver och äger företag i Upplands Väsby, men även till näringslivet som helhet samt till nya företagare.

Idag råder tyvärr ojämlika förhållanden mellan kvinnor och män som driver företag när det gäller exempelvis förutsättningar att nå finansiering, i mötet med myndigheter och attityder från samhället. Det råder obalans i bolagsstyrelser trots att all statistik visar att jämställda styrelser ger större tillväxt och stabilitet. Vi behöver göra insatser för företagande kvinnor och ledarskap så att lika förutsättningar ges för de företagare som vill verka i vår kommun, säger kommunalråd Ann-Christin Frickner (C).

Pilotprojektet finansieras med medel som är avsatta i kommunens budget för 2019. Projektet ska utvärderas under slutet av året för beslut om hur projektet ska ledas under de ytterligare tre åren.

Det förväntade resultatet med projektet är att kvinnor i företagsledande roller synliggörs och får möjligheter till erfarenhetsutbyte, samt att de stärks i sin roll så att de och deras verksamheter får möjlighet att utvecklas och växa.

Att sträva efter ett jämlikt näringsliv och kvinnors företagande är ett uppdrag som vi på Väsby Promotion ser fram emot att ta oss an. Genom att identifiera utmaningar, tillvarata kraften i kompetensforum och uppmuntra erfarenhetsutbyten via nätverk kommer vi verka för att försöka åstadkomma detta, säger Camilla König Ekegren som är verksamhetschef vid Väsby Promotion.

Projektet finansieras med medel som är avsatta i kommunens budget för 2019. Projektet ska utvärderas under slutet av året för beslut om fortsättning under ytterligare tre år.

Senast uppdaterad: 15 april 2019