• Startsida
  • / Vem vinner kommunens trygghetspris?

Vem vinner kommunens trygghetspris?

Upplands Väsby kommun inrättar ett trygghetspris för att uppmuntra allmänhetens delaktighet i att skapa ett tryggare Väsby.

Foto: Mostphotos

Beslutet om att inrätta ett trygghetspris togs av kommunstyrelsen på måndagskvällen. Genom priset uppmärksammas de goda insatser som görs av civilsamhället och näringslivet för ökad trygghet i kommunen. Priset ska stödja och stimulera till insatser som främjar den gemensamma tryggheten i Upplands Väsby.

Under det senaste året har trygghetsfrågorna ökat i fokus. I december beslutade kommunen att anlita ordningsvakter för att öka tryggheten i centrala delarna av Väsby. Arbetet inom säkerhet- och brottsförebyggande arbete bedöms fortsatt vara centralt för kommunens utveckling.

Civilsamhället gör många goda insatser för att öka tryggheten. Genom att inrätta ett trygghetspris vill vi uppmuntra Väsbyborna att fortsätta göra insatser som gagnar den gemensamma tryggheten, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Perioden för nominering infaller under våren för insatser under föregående år. Information om hur personer, organisationer eller företag kan nominera kandidater till trygghetspriset kommer att lämnas på kommunens webbplats.

Priset kan ges för såväl praktiskt genomförande som för idé- och nyskapande verksamhet inom alla samhällsområden som bidrar till ökad trygghet i Upplands Väsby.

Vid måndagens kommunstyrelse beslutades även att om några år utvärdera priset, för att säkerställa att syftet med priset uppnås.

Senast uppdaterad: 15 april 2019