• Startsida
  • / Ny plan ska hjälpa våldsutsatta i kommunen

Ny plan ska hjälpa våldsutsatta i kommunen

Alla som utsätts för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld har rätt till stöd och skydd. Det framgår av den nya handlingsplan som socialnämnden godkände i veckan.

Foto: Mostphotos

Kommunens handlingsplan mot våld i nära relation antogs för första gången 2014. Den nu reviderade upplagan omfattar både arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Vi vill markera att vi ser lika allvarligt på hedersrelaterat som våld i nära relationer. Alla människor har rätt att leva i trygghet och säkerhet och den som utsätts för hot och våld ska ha rätt till skydd och stöd, säger Maria Fälth (KD), kommunalråd och ordförande i socialnämnden.

Handlingsplanen ska användas av kommunens tjänstemän och berör i någon grad alla enheter inom socialnämnden. I handlingsplanen beskrivs kommunens ansvar att erbjuda stöd till våldsutsatta personer oavsett ålder, kön, bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller beroendeproblematik.

Det är oerhört viktigt att alla inom socialtjänsten har en gemensam plan att jobba efter. Då vet alla hur de ska agera när de kommer i kontakt med våldsutsatta personer, säger socialchef Magnus Lublin.

Handlingsplanen beskriver bland annat hur kommunen ska arbeta med kompetensutveckling av personalen som arbetar med våldsutsatta. Planen innehåller även en modell för ansvarsfördelningen mellan olika enheter och målet att få till en sammanhållen och tydlig bild av förekomsten av våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

FAKTA:

Med våld i nära relation menas alla relationer som präglas av närhet, förtroende, beroende och tillit. Förövaren kan vara en partner, förälder, familjemedlemmar eller släktingar.

Hedersrelaterat våld innebär att våldet sanktioneras av flera personer som kontrollerar eller bestraffar en närstående i syfte att få personen att följa normer om kön, sexualitet och beteende i övrigt.

Senast uppdaterad: 24 maj 2019