Ny tobakslag den 1 juli

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Den innebär fler rökfria miljöer och gäller fler produkter.

Bild på rökfri uteservering

Rökfri uteservering

Måndagen den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Den omfattar både fler produkter och fler rökfria miljöer.

Lagen gäller tobak och liknande produkter och med det avses:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.
 • e-cigaretter och påfyllningsbehållare
 • örtprodukter för rökning
 • vattenpipor
 • "njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak". Hit räknas t ex e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening

Enligt tobakslagen ska följande områden vara rökfria:

 • Skolor och skolgårdar
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Gemensamma lokaler i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Inrikes kollektivtrafik
 • Restauranger och andra serveringsställen
 • Vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning
 • Lokaler som allmänheten har tillträde till
 • Vid tillfällig bostad som exempelvis hotell ska ett visst antal rum vara rökfria

Tillstånd för tobakshandel

Enligt den nya tobakslagen så krävs det tillstånd för att sälja tobak. Det gäller handlare som i dag säljer tobak och partihandlare som säljer tobaksvaror till detaljhandeln.

Vad gör jag om jag ser någon röka där det ska vara rökfritt?

Kommunen har ansvar för tillsynen av rökfria miljöerna. Om du som privatperson upptäcker någon som bryter mot lagen ska du säga till verksamhetsutövaren, t ex restaurangägaren om du sitter på en uteservering. Denne ska då vidta åtgärder. Om det inte sker ska du anmäla det till miljöavdelningen i kommunen via Väsby Direkt. Då tar kommunen kontakt med verksamhetsutövaren och kan också i vissa fall göra platsbesök/tillsyn.

Här kan du läsa mer om nya tobakslagenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 26 juni 2019