• Startsida
  • / Behövande kan söka bidrag ur minnesfond

Behövande kan söka bidrag ur minnesfond

Ekonomiskt utsatta Väsbybor får möjlighet att söka bidrag ur makarna Olssons testamente. Fondpengarna som kommunen förvaltar ska användas för hjälp åt gamla, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Ansökningstiden förlängs till den 31 oktober.

Bild

Foto: Mostphotos/Barbro Wickström

Kommunfullmäktige beslutade i vintras att påbörja en utdelning av tillgångarna i stiftelsen Oskar och Nanny Olssons minnesfond med en tidsenlig tolkning av makarnas önskan. Minnesfonden kom till efter det att makarna, som var bosatta i Väsby, testamenterat sina tillgångar till kommunen. Enligt testamentet ska pengarna användas för hjälp åt kommunens behövande gamla, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Det är positivt att vi nu har möjlighet att dela ut medel till en utsatt grupp i samhället. Beloppet för till exempel tandvård täcker kanske inte hela kostnaden men blir ett viktigt stöd för behövande. Det är också en fördel att minnesfonden handläggs av socialkontoret så att biståndsbedömare kan tipsa brukare om möjligheten att söka detta stöd, säger omsorgsnämndens ordförande Margareta Hamark (L).

Minnesfonden bildades 1980 genom makarna Oskar och Nanny Olssons testamente och har i dag en behållning på cirka 1,2 miljoner kronor. Tidigare var det enbart fondens avkastning som fick delas ut till behövande. Sedan en ändring av riktlinjerna är det nu möjligt att även dela ut de pengar som finns i kapitalet. Det får ske när nettoavkastningen understiger tio procent av fondens förmögenhet.

Bidragets storlek styrs av innehållet i ansökan samt hur många ansökningar som inkommit. Men enligt socialchef Magnus Lublin kan den enskilde ansöka om maximalt 10 000 kronor.

Socialkontorets tjänstemän kommer att gå igenom ansökningarna och se vilka ansökningar som uppfyller kraven i riktlinjerna och därefter fattar omsorgsnämnden beslut om utdelning av fonden. Tanken är att detta engångsbidrag ska ges utöver det stöd man eventuellt har ifrån samhället i övrigt.

Senast uppdaterad: 30 september 2019