• Startsida
  • / Kvalitetsgaranti med fokus på hälso- och sjukvård vid äldreboenden

Kvalitetsgaranti med fokus på hälso- och sjukvård vid äldreboenden

Äldre och deras anhöriga ska få tydligare information om vilken hälso- och sjukvård som erbjuds på särskilda boenden.

Foto: Mostphotos

Omsorgsnämnden godkände i veckan ett styrdokument med kvalitetsgarantier som beskriver vad äldre kan förvänta sig av hälso- och sjukvården när de bor på ett särskilt boende. Insatserna finns sedan tidigare, men nu ska alla berörda få tydligare information.

Kvalitetsgarantin är ett sätt för oss att synliggöra den enskildes rätt till vård från flera professioner i hälso- och sjukvården. Som äldre på ett särskilt boende ska man känna sig trygg över att vi skapar en fungerande vård kring den enskilde, säger omsorgsnämndens ordförande Margareta Hamark (L).

Av garantin framgår att den som bor på ett särskilt boende har en egen namngiven omvårdnadsansvarig sjuksköterska, tillgång till en sjukgymnast och arbetsterapeut samt en läkare som kommer till boendet minst en gång i veckan. Vidare framgår att den som bor på ett särskilt boende erbjuds medicinskt fotsjukvård, kostnadsfri munhälsobedömning och eventuell nödvändig tandvård.

Ulla Lönn, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen, tror att styrdokumentet ”Kvalitetsgarantier för hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre” kan bli viktigt för brukare och deras anhöriga, men också för alla dem som jobbar med särskilda boenden.

Hälso- och sjukvårdsinsatserna ska vara lika, oavsett om man bor på Brobacken, Hedvigsgården eller något annat boende. Med det här styrdokumentet tydliggör vi även för vår egen organisation vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som vi förväntas leva upp till vid varje boende.

Kvalitetsgarantier för hälso- och sjukvård inom särskilt boende för äldre

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019