• Startsida
  • / Vattnet från gatubrunnarna når orenat din badsjö

Vattnet från gatubrunnarna når orenat din badsjö

Mycket av det vatten som rinner ner i svenska gatubrunnar fortsätter ut i närliggande sjöar och vattendrag mer eller mindre orenat. Under november uppmärksammar Upplands Väsby och flera norrortskommuner vad vi tillsammans kan göra för att minimera utsläppen som påverkar vår miljö.

Brunn i filmen

Brunn i filmen

Mycket av det vatten som rinner ner i gatubrunnar når våra sjöar och hav. Vattnet tar med sig miljögifter och andra ämnen. Vattnet ska försörja vårt dricksvatten, vi ska kunna bada i ett rent och fint vatten, ge oss möjlighet till friskt fiskevatten och växter och djur lever där. Tillsammans med flera andra kommuner, via den så kallade Oxunda vattensamverkan, arbetar vi för att uppmärksamma våra utmaningar och vad vi kan göra i samverkan för att minimera skadorna i våra vattendrag. Filmen är en del i det arbetet, säger Ann-Christin L Frickner (C), kommunalråd och gruppledare i Upplands Väsby kommun och ledamot i Oxunda vattensamverkan.

Dagvatten är det regn- och smältvatten som tillfälligt rinner ovanpå marken. Vattnet leds via våra brunnar och tar med sig miljögifter och näringsämnen ut i våra sjöar och vattendrag, vilket påverkar vattnet negativt.

­­Det är viktigt att var och en av oss tänker efter hur man i sin vardag kan bidra för att skapa en bättre vattenkvalitet i våra sjöar och hav. Exempelvis är det viktigt att tvätta bilen i en bilhall, de har system som tar hand om det smutsiga vattnet. Fimpar och skräp är andra saker som tyvärr ofta hamnar i våra gatubrunnar och därefter i våra vatten. Ett annat sätt att värna om vattnet är att samla upp regnvatten och vattna sina växter med, säger Louise Andersson som är miljöprojektledare på kommunen.

För att informera om våra utmaningar och vad vi kan göra tillsammans för att minimera skador i våra vattendrag lanserar vi nu tillsammans med flera andra kommuner denna film.

Se filmen på oxunda.se.länk till annan webbplats

Andra aktuella projekt i Upplands Väsby för att få våra sjöar och Mälaren renare är:

  • Anläggning av våtmarker, vilket hjälper till att rena dagvattnet och samtidigt bidrar till den biologiska mångfalden ex insekter, vattenlevande djur och växter.
  • Skapande av fosfordammar, vilket sker i anslutning till sjöarna och Mälaren för möjlighet att rena innan vattnet rinner ner i vattendragen.
Senast uppdaterad: 9 juli 2020