• Startsida
  • / Fortsatt stöd till lyckat projekt bland ensamkommande

Fortsatt stöd till lyckat projekt bland ensamkommande

Hammarby församling får fortsatt stöd för att hjälpa ensamkommande ungdomar att hitta boende i Väsby. Målet är att den enskilde ska gå klart skolan i väntan på uppehållstillstånd.

Vilunda kyrka, tillhörande Hammarby församling, i Upplands Väsby.

Hammarby församling fick förra året ett statsbidrag för att hjälpa ensamkommande ungdomar att bygga vidare på en framtid i kommunen. Bidraget på 590 000 kronor fördelades via social- och äldrenämnden i Upplands Väsby kommun.

I veckan tog socialnämnden beslut om att fortsätta stödja projektet via statliga medel under 2020. Lisa Hofverberg, diakon vid Hammarby församling, är mer än nöjd med hur projektet fungerat i år. Men i det fortsatta arbetet behövs fler boendelösningar, påpekar hon.

Vi har kunnat sprida information till fler Väsbybor om att det behövs bostäder för ensamkommande. Ungdomar är inneboende hos familjer eller delar på lägenheter som vi fått hjälp med via privatpersoner. Därmed har ungdomar kunnat fullfölja sin skolgång i stället för att flyttas till ett asylboende på annan ort. Det innebär att de vid beslut om uppehållstillstånd har förutsättningar att vidareutbilda sig och komma ut i egen sysselsättning.

Hammarby församling har kontakt med åtskilliga ensamkommande ungdomar i bland annat Upplands Väsby. Det riktade statsbidraget för boende till ensamkommande innebär att församlingen kan dela ut en viss hyresersättning till exempelvis ensamstående och familjer som tar emot ensamkommande i sina hem eller upplåter andra boenden, såsom ett Attefallshus i trädgården eller en lägenhet som står tom.

Socialnämndens ordförande Maria Fälth (KD) uttrycker tacksamhet över samarbetet.

Hammarby församling är en viktig samarbetspartner för oss. Kommunen är i den här sortens projekt beroende av aktörer med stort nätverk och kännedom om vilka Väsbybor som kan hjälpa till med boendelösningar.

BAKGRUND
En del ensamkommande ungdomar hinner fylla 18 år innan de får beslut om eventuellt uppehållstillstånd. Kommunen har då inte längre rätt att få statlig ersättning för deras boende. Det har inneburit att ensamkommande fått flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden på annan ort, vilket försvårat möjligheten för ungdomarna att fortsätta sina studier. Regeringen har nu beslutat om att ge statsbidrag till kommuner med syfte att låta de ungdomar som etablerat sig i kommunen att kunna bo kvar. Statsbidraget kan delas ut till aktörer som Hammarby församling som arbetar bland ensamkommande.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020