• Startsida
  • / Scoutkår får möjlighet att utveckla verksamheten i Bollstanäs

Scoutkår får möjlighet att utveckla verksamheten i Bollstanäs

Bollstanäs scoutkår får möjlighet att utveckla sin verksamhet genom ett eget arrendeavtal med Upplands Väsby kommun. Föreningens mål är att bygga en ny scoutgård.

Foto: Mostphotos

Bollstanäs scoutkår hyr för närvarande mark från Grimstagården som i sin tur arrenderar marken av kommunen. På marken används en stuga som scouterna nu vill ersätta med en ny scoutgård.

För att kunna göra dessa investeringar krävs ett eget arrende som gör det lättare för scoutkåren att söka lån hos bank för investeringen. Grimstagården har inga invändningar mot scouternas önskan om ett eget arrende. Kommunstyrelsen gav i veckan kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att skriva ett avtal med Bollstanäs scoutkår. Nästa steg för kommunen blir att utreda ett eventuellt bygglov för en scoutgård som ska ersätta den gamla befintliga stugan.

Vi ser positivt på scoutkårens planer med en helt ny scoutgård invid Grimstagården i Bollstanäs och ger därför scoutkåren ett nytt arrende på 20 år som tryggar scouternas barn- och ungdomsverksamhet lång tid framöver, säger kommunalråd Roland Storm (VB).

Bollstanäs scoutkår startade 1974 och bedriver scoutverksamhet för barn och ungdomar från hela Upplands Väsby. Föreningen har i dag drygt 150 medlemmar varav cirka 40 är över 20 år.

Bollstanäs scoutkår har för avsikt att bekosta en ny scoutstuga med egna medel. Arrendeavgiften till kommunen uppgår till 2 000 kr per år.

Scoutkåren är en viktig verksamhet för Väsbybor. Vi välkomnar att de nu får ett avtal som gör att de kan ha en långsiktig planering i sin verksamhet, säger tf kultur- och fritidschef Barbro Johansson.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020